လူသားၾကိဳက္အျမဲရွင္သန္ေနမယ္Restart At 13-3-11

Wednesday, 20 April 2011

ဆူးခင္းလမ္းမ်ားျဖတ္ေက်ာ္ျပီးေသာ္ ေျခလွမ္းသစ္တို႔ျဖင့္

မိုးေဟကို၊ေအးျမတ္သူ၊သဇၤာဝင့္ေက်ာ္၊ခ်မ္းမီမီကို အစရွိေသာေအာင္ျမင္ေနတဲ့ေမာ္ဒယ္ေတြေနာက္ ထပ္လိုက္လာျပန္တဲ့ မႏၱေလးသူေမာ္ဒယ္သစ္ေလး ေရႊစင္ပါတဲ့


And she too,Air bagan owner's secret .%**^<;>

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...