လူသားၾကိဳက္အျမဲရွင္သန္ေနမယ္Restart At 13-3-11

Wednesday, 11 May 2011

ေခ်ာစု

နာမည္နဲ႔လူ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့မသိပါ သတင္းေတြက ရခဲေတာ့တင္ထားေပါ့

ၾကြတ္ၾကြတ္ၾကြတ္...

ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး လွလြန္းလို႔တင္ထားတာပါ
အရည္အေသြးျပည့္လြန္းေတာ့ ၾကည့္မိတိုင္း စုတ္သက္ေနရတယ္

နယ္စပ္က မမၾကီးဆိုပဲ

Tuesday, 10 May 2011

နဲတာၾကီးမွမဟုတ္ပဲကို

ေၾကာ္ျငာထင္တယ္ မ်က္ႏွာေတာ့မျပဘူး


Friday, 29 April 2011

Thursday, 28 April 2011

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...